Nádoby na nebezpečný odpad

Nádoby na nebezpečný odpad sú vhodné v priemysle, vo výrobe a na všetkých pracoviskách kde se narába s chemickými látkami. Ponúkame rôzne typy nádob na nebezpečné látky, znečištené obaly, horľaviny alebo žiarivky.
 
Nebezpečný odpad na pracoviskách predstavujú predovšetkým rôzne použité handry a sorbenty, pracovné oblečenie znečištené od riedidla alebo oleja. Tieto zbytky horľavých látok a agresívnych chemikálií je nutné skladovať v nádobách na nebezpečný odpad a predchádzať tak prípadnému požiaru a iným nepríjemnostiam.
Medzi základné vybavenie patrí najmä nádoba na nebezpečný odpad pevný a nádoba na nebezpečný odpad kvapalný.
 
Nájdené: 11 produktov. Zobrazené: 1-11
 
Nájdené: 11 produktov. Zobrazené: 1-11