Plastová nádoba na BIO odpad ELKOPLAST 120-240 l 
Smetná nádoba na bioodpad. Biologicky rozložiteľný odpad určený na neskoršie kompostovanie vyžaduje bionádoby s dobrou cirkuláciou vzduchu, aby sa zabránilo nežiadúcim rozkladným procesom.
Bionádoby (nádoby na bioodpad) sú navrhnuté pre skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Svojou konštrukciou zabezpečujú optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri nádoby. Dôsledkom je redukcia odpadu až o 30%, významné obmedzenie tvorby zápachu a zlepšenie hygienických podmienok skladovania. V kombinácii s kompostovateľnými vnútornými vložkami sú vhodné tiež pre skladovanie a zber kuchynských odpadov.
 
Vyrobené z polyetylénu s antibakteriálnymi vlastnosťami.
 
Optimálny počet vetracích otvorov s presne daným priemerom a umiestnením zabezpečuje:
- dostatočný prívod kyslíka,
- redukciu plynov a následného zápachu,
 
Mriežka umiestnená na dne nádoby umožňuje odvod a izoláciu odtekajúcej vody a odparovanie.
 
BIO nádoby sú vyrábané z polyetylénu a sú dostupné v hnedej farbe.
 
Odpady biologického pôvodu sú v komunálnom odpade kvantitatívne významnou skupinou odpadov a spôsob nakladania s nimi môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť základné zložky životného prostredia. Prevažná časť týchto odpadov je predurčená k látkovému alebo materiálovému využitiu. Obsahujú rastlinné živiny a organické látky, ktoré je možno stabilizovať a výhodne uvádzať do prírodného kolobehu ako organické hnojivo - kompost.
 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad treba separovane zbierať, látkovo alebo energeticky zhodnocovať a obmedzovať ich ukladanie na skládky, kde sú zdrojom skleníkového plynu metánu a výluhov v priesakových vodách.
 

Zvoliť variantu

Názov variantyDodanieKusov
120 lskladom
240 lskladom
Dopytujete väčšie množstvo kusov (cca 10 a viac)? Požiadajte o individuálnu ponuku. Dopytovať

Parametre produktu

VariantaMateriálFarbaDĺžkaŠírkaVýškaHmotnosť
120 lvysokohustotný polyethylén hnedá 550 mm485 mm960 mm7,7 kg
240 lvysokohustotný polyethylén hnedá 730 mm570 mm1100 mm10,7 kg