Záchytná vanička pre prácu s kvapalinami (záchytný objem 20 až 100 litrov)Záchytná vanička pre prácu s kvapalinami na pracovisku zaisťuje zachytenie unikajúcích kvapalín, bezpečné stáčanie, prelievanie a udržanie čistého pracoviska. Chráni pred únikom horľavých a nebezpečných kvapalín.
 
Vanička je vybavená vyberateľným roštom a jej údržba a čištenie je preto jednoduchšie. Vanička je vyrobená z odolného polyetylénu.
Odkvapová vanička s vyberateľným roštom je vhodná pre umiestnenie malých nádob s kvapalinami ohrozujúcimi čistotu a bezpečnosť pracovného prostredia. Slúži taktiež ako záchytná nádoba pre náhodné odkvapy pri prečerpávaní kvapalín. Tým, že vanička zachytí odkvapy skôr, ako sa dostanú na podlahu, znižuje nebezpečenstvo zranenia pri ukĺznutí a prispieva k čistote na pracovisku. Po výjmutí rošta je možné vaničku jednoducho vyčistiť.
 
Pre skladovanie nebezpečných látok je nutné spĺňať legislatívne nariadenia, ktoré rozdeľujú nebezpečné chemické látky do tried skladovateľnosti a k týmto triedam uvádza aj príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa skladovania látky danej nebezpečnosti a spoločného skladovania s inými látkami.
 
Na skladovanie nebezpečných látok a zmesí sa vzťahujú následovné obmedzenia:
- police na skladovanie musia vyhovovať skladovaným látkam (kompatibilné s danou chemikáliou);
- minimálna vzdialenosť medzi nezlučiteľnými látkami je tri metre; nesmú byť umiestnené spoločne na policiach;
- pokiaľ tomu nie je podlaha skladu prispôsobená (povrch, spádovanie do vhodného záchytného odtoku), nemali by byť chemikálie skladované na podlahe;
- látky s najväčšou nebezpečnosťou by nemali byť bežne prístupné;
- žieraviny nie je vhodné skladovať vo výškach (max. 1,5 m od podlahy);
- pre horľavé kvapaliny by mal byť sklad vybavený priestorom pre záchyt (kapacita vane by mala byť min. 10 % z celkového objemu skladovaných kvapalín alebo minimálně 100 % - objemu najväčšej skladovanej nádoby);
- žieraviny by mali byť umiestnené v záchytných vaniach;
- sklady chemikálií musia byť označené značkou výstrahy, pokiaľ nepostačujú značky umiestnené na jednotlivých obaloch alebo nádobách;
- nebezpečné chemické látky a zmesi, skladujte pokiaľ možno vždy v originálnych označených a uzavretých obaloch (náhradný alebo pracovný obal musí byť odpovedajuci a označený z hľadiska bezpečnosti);
- dodržujte pravidlo oddeleného skladovania kyselých a zásaditých látok;
- dodržujte skladovaciu teplotu uvedenú na etikete alebo v bezpečnostnom liste a ďalšie skladovacie pokyny v časti 7 bezpečnostného listu;
- dodržujte pravidlo zachádzania s nevyčistenými prázdnymi obalmi ako s plnými;
- nebezpečné chemické látky a zmesi skladujte tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia (záchytné vane);
- v sklade by nemalo dochádzať k otváraniu obalov, prelievaniu či riedeniu nebezpečných látok;
- manipulovať s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami by mali len preškolené osoby.
 

Zvoliť variantu

Názov variantyDodanieKusov
20 lskladom
30 lskladom
40 ldo 10 dní
60 lskladom
100 lskladom
Dopytujete väčšie množstvo kusov (cca 10 a viac)? Požiadajte o individuálnu ponuku. Dopytovať

Parametre produktu

VariantaMateriálFarbaDĺžkaŠírkaVýškaHmotnosťNosnosťZáchytný objem
20 lpolyetylen čierna 600 mm400 mm155 mm3 kg50 kg20 l
30 lpolyetylen čierna 810 mm410 mm160 mm4,5 kg50 kg30 l
40 lpolyetylen čierna 800 mm600 mm155 mm6,5 kg100 kg40 l
60 lpolyetylen čierna 1000 mm600 mm175 mm8,5 kg200 kg60 l
100 lpolyetylen čierna 1200 mm800 mm175 mm16 kg210 kg100 l